Boost je team

Het is een heet hangijzer: het werven, trainen en behouden van horecapersoneel. De horeca experts van Boost je omzet! ondersteunen je hierbij.

We zorgen voor een helder plan van aanpak, adviseren op personeelsbeleid, coachen je team en kijken met je mee als sparringpartner.

Boost je team! Ontvang advies over het personeelsbeleid van je horecabedrijf.

Lees verder

Advies & ondersteuning bij personeelsbeleid, werving en selectie

Het vinden, binden en houden van horecamedewerkers is bron van kopzorgen voor veel horeca ondernemers. De expert van Boost je omzet! Petra Venekamp (ConcreetAdvies) heeft de vakkennis en middelen in huis om je te helpen bij je personeelsbeleid.

We werken bedrijfsgericht, maken samen met jouw een plan van aanpak, coachen je team en kijken met je mee als sparringspartner.

Onder het motto Boost je team! bieden we de volgende diensten aan:boost je team advies boost je omzet!
  • Het trainen van het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken en loopbaangesprekken
  • Het opstellen van een opleidingsplan
  • Het coachen van talentvolle medewerkers/leidinggevenden
  • Het opstellen van een intern communicatieplan
  • Het doen van een nulmeting van het huidige personeelsbeleid en een advies opstellen voor een toekomst gericht personeelsbeleid

Wij werken graag op maat, dus heb je behoefte aan een sparringpartner op het gebied van personeelsbeleid die oog, oor en hart heeft voor jouw bedrijfssituatie? Mail ons: info@boostjeomzet.nl.

Pin It on Pinterest

Share This